Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Páry
Monografie
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
Článek
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi