Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pasivní
Monografie
    Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Článek
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Pasivní seismické experimenty - sondy do hlubin Země