Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Patelliconus
Článek
    Patelliconus Horný, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica
    Patelliconus HORNÝ, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica