Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podluží
Monografie
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 02 - 242 Dolní Podluží
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list O2-242 Dolní Podluží
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 02-242 Dolní Podluží
Článek
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)