Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podmienok
Článek
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová
    Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy