Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podmíněná
Článek
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí