Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polarizácie
Článek
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii