Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Polárního
Článek
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele