Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pražském
Monografie
    Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. 1/1
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Článek
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
    Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
    Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu
    Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě
    Solné zvětrávání památkových objektů. Příklad: síň starých desek zemských na Pražském hradě
    Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007
    U kořenů katedrály Sklep u Mladotova domu 2/37 ve Vikářské ulici na Pražském hradě
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Zlato ve sbírkách Rudolfa II. na Pražském hradě