Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prchavé
Článek
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve