Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pre-Clovis
Článek
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada