Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Problematiku
Monografie
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
Článek
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp