Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Procese
Článek
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie