Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Průsaku
Článek
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek