Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Průsečíková
Článek
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení