Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Předúprava
Článek
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Radiometrická předúprava polymetalických a Sn-W rud