Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Předvídáním
Článek
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu