Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přeštice
Monografie
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Přeštice 22-11, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Přeštice 22-11, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 2211 Přeštice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 22-11 Přeštice
Článek
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)