Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přetvárné
Článek
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
    Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů