Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přetvárných
Článek
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti