Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přetvoření
Článek
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici