Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Převažují
Článek
    Hrozba okyselování. (Tam, kde převažují listnáče, zatím plži prospívají)