Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příkrovové
Článek
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika