Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příkrovy
Článek
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě