Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přikryl
Monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
Článek
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry. Přikryl R., Svobodová J., Žák K., Hradil D