Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přilehlých
Článek
    5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí
    Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí