Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přilehlými
Článek
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami