Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    PWN
Článek
    L. Starkel a kol. Geografia Polski - srodowisko przyrodnicze. PWN Warszawa 1991, 670 s