Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pygidium
Článek
    A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Pygidium of the trilobite Delops dermolac Šnajdr from the collections of the National Museum in Prague
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně