Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    REE-Y-Th-U-Zr
Článek
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As