Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Referatów
Monografie
    5. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe Zbior referatow
    Materialy konferencyjne. Przewodnik sesji terenowych. Streszczenia referatów i posterów
    Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów
    Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006
    Streszczenia referatow, bomunikafow i posterow - dorobek i pozycje polskiej geomorfologii u progu XXI veku
    Streszczenia referatów, komunikatów i prezentaci posterowych/23/
    V Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenia Referatów, komunikatów i posterów