Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Riečna
Článek
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie