Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Riečnej
Článek
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf