Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožmitál
Monografie
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem
Článek
    Finds of ichnofossils in the Ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    Finds of ichnofossils in the ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    Geochemistry of the Barrandian Upper Proterozoic volcanics in the Blovice - Rožmitál p.Třemšínem area and in the Pavlíkov volcanic belt
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic