Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožmitálské
Článek
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Zrudnění v rožmitálské tektonické kře