Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožňave
Monografie
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
Článek
    Nová banícka expozícia v baníckom muzeu v Rožňave
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave