Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rožňavského
Článek
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa