Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silurský
Článek
    Isospira lepida Perner, 1903 - silurský zástupce rodu Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca)
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien