Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Silurských
Monografie
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
Článek
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava