Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skarnech
Článek
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    O minerálech berylia ve skarnech
    O minerálech beryllia ve skarnech
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Rudní minerály ve skarnech od Svratouchu a od Rešic na Českomoravské vrchovině
    Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny