Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skarnové
Článek
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace