Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spękanych
Článek
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych