Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spekter
Článek
    Analýza šumových spekter
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů