Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spektier
Článek
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla