Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Systémem
Článek
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem
    Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem