Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Systémovej
Článek
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy