Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Systémy
Monografie
    Družicové polohové systémy
    Funkcionálne systémy. Učební texty ke kurzu - základy teoretické informatiky
    Geodézie. Souřadnicové systémy a zobrazení
    Informační systémy o geofaktorech životního prostředí
    Systemy ograniczająnce zagroźenia w procesach eksploatacji maszyn i urządzeń. 2
Článek
    CAD a GIS systémy objektové a otevřené
    Data pro geografické informační systémy
    Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geografické informační systémy a web
    Geografické informační systémy pomáhají předvídat záplavy
    Geografické informační systémy pro každého
    Geografické informační systémy pro města a obce
    Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život
    Geografické informační systémy v režii IBM
    Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
    Geologické informačné systémy a petrologicko-geochemická databankaKGaM BF - ÚVT VŠT Košice. I.
    Geomechanické monitorovací systémy
    GIS systémy a sběr dat v terénu
    GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
    Grafické informační systémy
    Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
    Inteligentné informačné systémy v geológii
    MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
    Městské informační systémy a povodně
    Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
    Navigační systémy pomáhají řidičům
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Systémy pro obce a města
    Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Uzemni systemy ekologicke stability