Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štôlňa
Článek
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)