Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    štvrtohor
Článek
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor