Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ťažené
Článek
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria